DB Savez Srbije

Misija DB saveza Srbije

Misija Dragon Boat saveza je:

  • Predstavljanje Dragon Boata kao grupnog sporta
  • Popularizacija Dragon Boata kao jedinstvene rekreativne aktivnosti namenjene svim uzrasnim kategorijama
  • Razvoj Dragon Boat klubova u cilju kreiranja timova.